Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 111 - 118 of 118 RESULTS
killer

เลือกกองทุนรวมเกาะกระแส Megatrend

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลก ธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกระแสโลก อนาคต กระแสการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะเป็น “ความเสี่ยง” ที่ทำให้บางธุรกิจต้องล้มหายตายจาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น “โอกาส” ให้บางธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ผู้ลงทุนอย่างเราก็สามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่จะเติบโตได้ดีจากกระแส Megatrend และสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ โดยมีกระแส Megatrend ที่น่าสนใจดังนี้ Megatrend #1: Aging Population and the Silver Ageเราทราบกันดีว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเร็วมากทั่วโลก นับเป็น Demographic Megatrend ที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รอบตัวเราต่อไปอีกหลายสิบปี โดยผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มสูงมากเป็นพิเศษในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชียและลาตินอเมริกา …

killer

โอกาสสร้างผลตอบแทนแบบประจำด้วยกองทุน Income Fund

หากพูดถึงคำว่า “Financial Freedom” หรือ “ อิสรภาพทางการเงิน” เชื่อว่าคงเป็นหนึ่งในเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน ซึ่งอิสรภาพทางการเงินที่กล่าวถึงส่วนใหญ่จะหมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายเงินสำหรับดำเนินชีวิตโดยอาศัยเพียงแค่รายรับจาก Passive Income หรือการที่ได้รับรายได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการทำงานของตนเองอีกแต่อย่างใด jumbo jili การสร้างรายรับแบบ Passive Income จะเริ่มจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การสร้างรายรับดอกเบี้ยจากการลงทุนในหุ้นกู้ หรือเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญ เป็นต้น แต่การลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวโดยตรงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของผู้ลงทุนได้ดีมากนัก เนื่องจากผลตอบแทนจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผลส่วนใหญ่จะมีการจ่ายผลตอบแทนปีละ 1 – 2 ครั้งเท่านั้น ทำให้รายได้ที่ได้รับไม่สอดคล้องกับรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้น สล็อต …

killer

ลงทุนผ่านมืออาชีพ (1) : ประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวม

“ผม / ดิฉันควรจะซื้อกองทุนรวมไหม?” คำถามนี้เป็นคำถามที่ผู้เขียนได้ยินตั้งแต่เริ่มเข้าสู่แวดวงการลงทุน จนถึงปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็ยังคงถามคำถามนี้กับผู้เขียนอยู่ วันนี้จึงขออธิบายเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรซื้อกองทุนรวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ jumbo jili ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมกันก่อน “ กองทุนรวม” หมายถึง เครื่องมือในการลงทุนชนิดหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ระดมได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะได้รับ “ หน่วยลงทุน” เป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ตนได้ลงทุนไป ซึ่งประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมแบ่งออกเป็น 4 ประการหลักๆ ดังนี้ มีมืออาชีพดูแลและตัดสินใจลงทุนแทนคุณ ประโยชน์ข้อนี้ผู้เขียนคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่กล่าวเช่นนี้ เพราะผู้เขียนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารทางการเงินอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเหมือนคนที่ทำงานในแวดวงการลงทุน อีกทั้งบางคนยังไม่มีความรู้ความชำนาญในการลงทุนดีพอ ซึ่งอาจทำให้การตัดสินใจลงทุนที่คิดว่าเหมาะสมแล้ว …

killer

ลงทุนผ่านมืออาชีพ (2) : ต้นทุนการลงทุนในกองทุนรวม

ตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมกันไปแล้ว ในตอนที่ 2 (ตอนสุดท้ายของเรื่องนี้) จะกล่าวถึงข้อมูลที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ “ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม” เพราะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นต้นทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิของผู้ลงทุน ทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง น้อยกว่าผลตอบแทนที่กองทุนรวมทำได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแต่ละกองทุน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกองทุนรวมใดๆ โดยในบทความตอนนี้ผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ jumbo jili การหาข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการลงทุนในกองทุนรวม ผู้ลงทุนสามารถหาได้จากหนังสือชี้ชวนในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เนื่องจากเป็นข้อกำหนดให้ทางกองทุนเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ในส่วนนี้ ซึ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ … ส่วนที่ …

killer

กองทุนรวม : หนทางต่อสู้เงินเฟ้อ

ปัญหาเงินเฟ้อในบ้านเรารอบนี้หนักหนาสาหัสกว่าที่คาดคิดมาก แม้ว่าตัวเลขที่ออกมาจะยังดีกว่าหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ แต่เชื่อครับว่าหลังจากนี้ปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากยังไม่มีการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจากทุกคน โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในบ้านเมืองที่วนเวียนนึกถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าประเทศชาติแบบนี้ พึ่งใครไม่ได้ก็ต้องหันมาพึ่งตัวเองกันแล้วครับ! jumbo jili ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่ 7.6% น่ากลัวกว่าที่เห็น เพราะเมื่อดูรายละเอียดข้างในจะน่าเป็นห่วงมาก ปกติการคำนวณเงินเฟ้อ จะนำราคาสินค้าหลายประเภทมาคำนวณ ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่มรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะขนส่งสื่อสาร บันเทิงสันทนาการ ยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมมุติว่าถ้าเงินเฟ้อสูงมากๆ แต่เกิดจากราคาสินค้าและบริการกลุ่มบันเทิง หรือเคหสถานก็อาจไม่น่าห่วงมากนักเพราะบ้านก็ไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆ บันเทิงก็งดเว้นได้ แต่รอบนี้น่ากลัวเพราะเป็นเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นจากการเพิ่มของราคากลุ่มอาหารเครื่องดื่ม 11.8% โดยเฉพาะข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งที่เป็นอาหารประจำชาติ …

killer

เราควรขายกองทุนรวมเมื่อใด

เราควรขายกองทุนรวมเมื่อใด มีคนถามกันบ่อยมากว่าเมื่อไหร่ที่เขาควรจะขายกองทุน หรือจะให้ถือกองทุนไปจนชั่วฟ้าดินสลายบางคนบอกว่าต้องการขายเพราะผลการดำเนินงานตอนนี้แย่ บางคนบอกว่าแม้ผลการดำเนินงานดีแต่เบื่อแล้วอยากเปลี่ยนกองไปซื้อของ บลจ. ที่ให้ของแถมดีกว่า บางคนก็ขายกองทุนหุ้น แล้วไปซื้อกองทุนประเภทอื่นที่กำลังฮิตเมื่อเราถามไปยัง บลจ. ที่เราซื้อกองทุนนี้ เขามักจะตอบว่า “ ไม่ควรขาย หากคุณมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากประเภทอย่างเหมาะสมแล้ว เพราะว่าแม้กองทุนหุ้นจะไม่ดีในช่วงนี้ แต่กองทุนประเภทอื่นๆ ยังดีอยู่ และโดยรวมแล้วพอร์ตการลงทุนของคุณให้ผลตอบแทนที่ดีพอเหมาะกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับ” ที่เขาตอบเช่นนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรเลย แต่ปัญหาคือคนไทยไม่ค่อยลงทุนระยะยาวในกองทุนหุ้น เราจึงขาย กองทุนออกเป็นครั้งคราว บางคนขายกองทุนหุ้นที่มีมูลค่า NAV ลดลงจาก 10 บาทต่อหน่วย แล้วไปซื้อกองทุนหุ้นเหมือนกันในราคา 4 บาทต่อหน่วย …

killer

ออกแบบพอร์ตลงทุนกองทุนรวมแบบ DIY คุณก็ทำได้

“สิ้นปีนี้ได้เงินโบนัสมาก้อนนึง เอาไปลงทุนหมดเลยดีกว่าพอได้กำไรเยอะๆ จะได้มีอิสรภาพทางการเงินกับเค้าซะที” หลายคนน่าจะเคยฝันอยากมีอิสรภาพทางการเงิน ก็เลยมุ่งหน้าเข้าสู่ เส้นทางการลงทุนและทุ่มหมดตัวด้วยความฝันที่จะเกษียณให้เร็วที่สุด แต่พอเอาเข้าจริงก็ไปไม่ถึงฝั่งกันทุกคนเพราะการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง ถ้าสถานการณ์การลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาด แทนที่จะได้กำไรกลับขาดทุน ถูกลดทอนความมั่งคั่งเข้าไปอีก แล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือ บางคนมีภาระต้อง เลี้ยงดูครอบครัว มีภาระหนี้บ้านหนี้รถ และยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนอีกมาก ดังนั้น หากเอาเงินทั้งหมดทุ่มไปกับการลงทุนแล้วพลาด ก็ยิ่งห่างไกลจาก อิสรภาพทางการเงินเข้าไปใหญ่ jumbo jili ทางที่ดีควรวางแผนจัดสรรเงินลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง ตามคำกล่าวที่ว่า “อย่าใส่ไข่ไว้ในตระกร้า ใบเดียว” เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมา จะได้ไม่สูญเสียเงินไปทั้งหมด ดังนั้น การรู้ถึงความสามารถในการรับความเสี่ยง …

killer

มั่งคั่งอย่างมั่นคงได้ง่ายๆ ด้วย Passive Income จากกองทุนรวม

“ทำไมเพื่อนบางคนใช้จ่ายเงินทองได้อย่างอิสระกว่าเราทั้งที่อายุก็ใกล้กัน ทำงานเงินเดือนก็ใกล้เคียงกัน” นั่นก็เพราะเค้าเข้าใจว่า การสร้างความมั่งคั่งและรายได้ไม่ได้มาจากการ ใช้แรงทำงานเท่านั้น ทุกคนสามารถสร้างรายได้ด้วยแนวทางอื่นๆ เช่น การนำเงินไปลงทุน หรือพูดง่ายๆ ว่า ให้เงินทำงานแทนเรา เพื่อสร้าง รายได้ที่เรียกว่า Passive Income เช่น เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุน ในกองทุนรวม jumbo jili ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือ จะมีมืออาชีพอย่างผู้จัดการกองทุนคอยบริหารเงินลงทุนของเราให้งอกเงย ไม่ว่าจะมี เงินน้อยเงินมากก็ลงทุนได้ โดยจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ …