Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
killer

ต้นบุษบาพารวย

ต้นบุษบาพารวยต้นไม้ใบด่าง ปลูกง่ายหน้าแรกไม้มงคลต้นบุษบาพารวยต้นบุษบาพารวย joker123 สำหรับบทความนี้ จะมาแนะนำต้นไม้ใบด่าง เป็นไม้พุ่มมีขนาดไม่ใหญ่ อาจเห็นได้ตามริมทางตามถนนทั่วไป จนบางคนเรียกว่าต้น บุษบานี้ว่า บุษบาริมทาง แต่ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ บุษบาพารวย ชื่อนี้ ทำให้ต้นไม้นี้ กลายเป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่ง นอกเหนือจากที่บางคนก็เรียกบุษบาฮาวาย และเท่าที่ทราบก็มีการเปลี่ยนชื่อต้นไม้อีกมากให้เป็นต้นที่มีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าคุณกำลังหาต้นไม้ที่ปลูกง่าย และเป็นมงคล อีกหนึ่งต้นไม้ที่ขอแนะนำ สล็อต ต้นบุษบาพารวยใบมีลักษณะเป็นด่าง สีเขียวแซมสีเหลือง ใบมีขนาดเล็กเป็นไม้พุ่ม สามารถทำเป็นรั่วรอบบ้าน หรือปลูกในกระถาง ดูน่ารักดีดอก มีสีม่วง สวยงาม ออกดอกง่ายเจริญเติบโตง่าย …