Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ Thai Real Estate Business School (TREBS) เป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่เปิดคอร์สเรียนอสังหาฯ แบบมืออาชีพ มีจุดประสงค์หลัก เพื่อถ่ายทอด-พัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้รู้ลึก รู้จริงจากประสบการณ์ตรงของผู้สอน เพื่อความพร้อมในการทำธุรกิจ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้จริงครบทุกกระบวนการ รวมทั้งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และ หน่วยงาน ราชการที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์

jumbo jili

TREBS จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ทำการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 500 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับความร่วมมือจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งบันความรู้และประสบการณ์จริง และวิทยากรจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทำงาน มาให้ความกระจ่างในการทำงานโดยเฉพาะ
เปิดสอน ตั้งแต่คอร์สพื้นฐาน จนกระทั้งขั้นสูง ด้านการลงทุนอสังหาฯ โดยเฉพาะมือใหม่อยากเริ่มก้าวแรกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (start up) รวมไปถือผู้ที่ต้องการ Update ความรู้ในแวดวงอสัง

สล็อต

หาฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ตรงด้านอสังหาฯ ทั้งในและต่างประเทศ มีหลักสูตรตั้งแต่การหามูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระหลักของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณความ เป็นไปได้ทางการเงินในการพัฒนาโครงการ(CF) และหลักสูตรที่อื่น ๆ ทุกแขนงของวงการอสังหาริมทรัพย์

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดสอนหลักสูตรทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมกว่า 30 หลักสูตร เพื่อให้ผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้เลือกเรียนตามหัวข้อที่สนใจเป็นเรื่อง ๆ จากผู้เริ่มต้นจนประสบผลสำเร็จในธุรกิจฯ

สล็อตออนไลน์

จุดเด่นของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
สามารถเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรคอร์สที่สนใจ ทั้งแบบเบื้องต้นและเชิงลึก
สอนจากประสบการณ์ตรงของกูรูในวงการ ที่หาจากตำราไม่ได้
ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างต่อเนื่องในคอร์สนั้น ๆ
มีเครือข่ายศิษฐ์เก่าเพื่อสร้าง (Connection)
มีบริกาาจัดอบรมภายในให้กับองค์กรท่าน

jumboslot

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทจจึงมีนโยบาย ที่สอดคล้องกับ “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” ที่จะวางแผน “พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการพัฒนาบุคคลากรด้านอสังหาฯ ให้มีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐาน เพื่อก้าวสู่ส่วนหนึ่งในการร่วมมือฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศ

slot

เราหวังว่า คอร์สเรียนอสังหาฯ จากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรา จะเป็นแหล่งความรู้ด้านการลงทุน ที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาศักยภาพจนเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้แบบที่ต้องการ แต่อยากจะแนะนำว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ขอให้ศึกษาและหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกการลงทุนคุ้มค่าและประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง
นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม

Recommended Articles