Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

ตรวจสอบอาคารหรือยัง ? คุณทราบหรือไม่ว่า อาคารที่คุณอาศัยอยู่ เจ้าของได้ตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณและเจ้าของอาคารแล้วหรือยัง ?

เราคงเคยได้ยินข่าว อาคารไฟไหม้จนกระทั่งพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยดับเพลิงเสียชีวิต อาคารที่พังถล่มลงมา ทำให้ลูกค้า พนักงานหรืออาจกระทั่งเจ้าของอาคารเสียชีวิตไปด้วย ดังนั้นอาคารทั้งหลายจึงควรทำการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายฯ อย่างเคร่งครัด

jumbo jili

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารมีดังนี้

1.อาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)

2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีเนื้อที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)

สล็อต

3.อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4.โรงมหรสพ

5.โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6.สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป

สล็อตออนไลน์

7.อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก อะพาร์ตเม้นต์) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรม.ขึ้นไป
** อาคารลำดับที่ 7 มีบทเฉพาะกาล ยกเว้น 7 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงประกาศ 25 ตุลาคม 2548 สำหรับพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร และยกเว้น 5 ปี สำหรับอาคารเกิน 5,000 ตรม.

8.โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

9.ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

jumboslot

สำหรับการตรวจสอบอาคารจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสอบ จากผู้ที่มีคุณวุฒิเฉพะทางด้านการตรวจสอบอาคาร ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพและมีความหน้าเชื่อถือ

โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย มีผู้ที่มีคุณวุฒิด้านการตรวจสอบอาคาร และวุฒิวิศวกรที่สามารถช่วยตรวจสอบอาคารได้ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของอาคารและเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการอาคารประเภทต่างๆ โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้วิชาชีพด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบอาคาร การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร การเป็นที่ปรึกษา

slot

อย่างไรก็ตามหากต้องการทราบข้อมูลในการให้บริการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถติดต่อฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สิน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย การลงทุนมีความเสี่ยง..ก่อนลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะค่ะ

Recommended Articles