Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินมีอะไรบ้าง

การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือห้องชุดที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าคอนโดเป็นการทำนิติกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่ ที่ดินมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะ

jumbo jili

ต้องรู้รายละเอียดของที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันการถูกโกงจากการขายหรือการนำมาใช้เป็นหลักประกัน และสิ่งจำเป็น คือ การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ที่ให้บริการการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ โดยทำการตรวจสอบ

สล็อต

 1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
 2. ผู้เช่าอยู่ (ถ้ามี)
 3. ภาระจำยอม (ถ้ามี)
 4. การจดจำนอง (ถ้ามี)
 5. การรอนสิทธิ์
 6. การเวนคืนที่ผ่านและในอนาคต (ถ้ามี)

สล็อตออนไลน์

 1. ตำแหน่งและความถูกต้องของตำแหน่งที่ดิน
 2. สภาพปัจจุบันของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
 3. การบุกรุก หรือการแอบขุดดินขาย
  ฯลฯ

jumboslot

ศูนย์ข้อมูลฯ ยังให้บริการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในต่างประเทศด้วย เช่น ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและประเมินอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจากศูนย์ข้อมูลฯ มีเครือข่ายการประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั่วโลก

หลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ประเภทต่างๆ ของที่ดินที่เราสามารถครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ว่ามีอะไรบ้าง การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต้องใช้อะไรบ้าง วันนี้เรานำข้อมูลของ

slot

กรมที่ดินอันเป็นส่วนราชการที่ดำเนินการในเรื่องนี้มาให้เป็นข้อมูล (อ่านต่อ https://bit.ly/2RiZC06) สำหรับท่านที่ต้องการรับบริการ สามารถติดต่อฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สิน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม

Recommended Articles