Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

กฎหมายลูกภาษีที่ดินทั้งหมดใกล้คลอดแล้วคลังเผย

กฎหมายลูกการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมดใกล้คลอดแล้ว มั่นใจจากนี้ไปประชาชนไม่สับสน พร้อมระบุเอกสารประเมินการชำระภาษีจะถึงมือประชาชนอีกครั้งมิถุนายน ก่อนจ่ายจริงสิงหาคม

jumbo jili

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนได้รับเอกสารแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้าง ว่า ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในมาตรา 31 ได้ระบุไว้ว่าในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติม

สล็อต

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เอง โดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องไปชี้แจงที่สำนักงานเขตหรือท้องถิ่น ขณะที่มาตรา 32 ระบุว่าหากผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้น ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน 30 วัน ดังนั้นประชาชนที่ได้รับเอกสารแบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง จะไปชี้แจงที่สำนักงานเขตหรือไม่ก็ได้ ไม่ถือว่ามีปัญหาแต่อย่างใด

สล็อตออนไลน์

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ในเร็วๆ นี้ โดยกฎหมายลูกดังกล่าว จะครอบคลุมความหมายของการใช้ที่อยู่อาศัยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอยู่อาศัยเอง การให้เช่าในลักษณะต่างๆ หรือแม้แต่การให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ปัญหาเรื่องความสับสนเกี่ยวกับการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่หมดลงได้

jumboslot

“ถ้ากฎหมายลูกนี้ออกมา ทุกอย่างจะชัดเจน ว่าไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรต่อ เพราะดูตามกฎหมายก็จะครบว่าหากถ้าตัวทรัพย์สินเป็นที่อยู่อาศัย ก็จะถูกตีว่าการเสียภาษีตามประเภทที่อยู่อาศัยทั้งหมดอยู่แล้ว ฉะนั้นหากในใบสำรวจพบว่าไม่ถูกต้อง ทางท้องถิ่นก็จะแก้ไขเอง แต่ที่ผ่านมามีความสับสน เพราะกระทรวงการคลังพูดในแง่ของกฎหมายมาตรา 31 กระทรวงมหาดไทยพูดในแง่ของกฎหมายมาตรา 32 ก็ไม่มีใครผิด ฉะนั้นหากประชาชนคนไทยไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรง จะไปทำเรื่องชี้แจงที่สำนักงานเขตก็ทำได้ แต่ถ้าไม่ไปทำอะไรก็ไม่มีปัญหา”นายลวรณ กล่าว

slot

กระทรวงการคลังอยากทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ไม่ต้องกังวลกับการได้รับเอกสารดังกล่าว เพราะเป็นเพียงเอกสารการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เท่านั้น ยังไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีจริง ซึ่งทางท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตจะส่งเอกสารการประเมินภาษีให้ทราบถึงภาระภาษีดังกล่าวอีกครั้งในเดือนมิ.ย.2563 เพื่อให้ประชาชนชำระภาษีในเดือน ส.ค.2563 ซึ่งยังเหลือเวลาในการสำรวจและแก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่อีกหลายเดือน ควรหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อความไม่ประมาทของนักลงทุน

Recommended Articles