Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

สงสัยหรือไหมว่า อสังหาริมทรัพย์ไทย ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ ทำอย่างไรให้มีความหน้าเชื่อถือและทำให้ต่างประเทศมองว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งช่องทางที่จะทำให้ต่างประเทศเชื่อมั่นและยอมรับในศักยภาพของเรานั้น เราจึงจำเป็นต้องมีช่องทางที่ดีในการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆในโลก นั่นก็คือ FIABCI นั่นเอง

jumbo jili

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนว่า FIABCI คืออะไร?

FIABCI หรือ International Real Estate Federation คือ สมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศษ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ในประเทศต่างๆกว่า 65 ประเทศ ประกอบได้ด้วยสมาคมนักวิชาชีพกว่า 100 แห่ง สถาบันการศึกษากว่า 65 แห่ง ยังไม่นับรวมสมาชิกของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในสังกัดทั้งหมด นับว่ามีจำนวนสมาชิกมากถึง 1.5 ล้านคน

สล็อต

ทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นผู้แทน FIABCI ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค และยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและกรรมการ FIABCI Thailand Chapter อีกด้วย ซึ่ง FIABCI ยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงระหว่างนักอสังหาริมทรัพย์สากลที่มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร และทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศร่วมกันอีกด้วย

สมาชิก FIABCI เป็นใครบ้าง?

สล็อตออนไลน์

นักอสังหาริมทรัพย์ของ FIABCI ได้แก่ นักพัฒนาที่ดิน นายหน้า นักบริหารทรัพย์สิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาชิกของ FIABCI เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภาครัฐบาล ในฐานะผู้กำกับนโยบายนครต่าง ๆ ตลอดจนนักพัฒนาที่ดินและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้า อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน อสังหาริมทรัพย์ชนบทและเกษตรกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเน้นไปด้านการศึกษา การเชื่อมต่อทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ทุกวันนี้ FIABCI เป็นตัวแทนของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับสากล โดยมีตัวแทนในองค์การสหประชาชาติ และได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ

jumboslot

รางวัลทรงเกียรติของ FIABCI

“PRIX D’EXCELLENCE” เป็นการจัดประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์สากล โดยในแต่ละปี FIABCI ในแต่ละประเทศจะรวบรวมโครงการส่งเข้าประกวด และมีคณะกรรมการตัดสินของ FIABCI จากหลายประเทศร่วมกันตัดสิน โครงการที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจริงๆ แม้ระดับสากลนี้จะมีรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมากมาย แต่รางวัลของ FIABCI นับว่าเป็นรางวัลที่โดดเด่นที่สุด

slot

ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและหาความเข้าใจ เพื่อประเมินโครงการ สิทธิที่ตนจะได้รับ นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม
ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles