Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

เริ่มต้นลงทุนกองทุนไหนดี? เรามักได้ยินคำถามจากนักลงทุนที่จะเลือกซื้อกองทุน TMB50 กับ JB25

มาลองดูกันว่ากองทุนไหนเหมาะสมสำหรับเรามากกว่า? วันนี้จะมาทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของกองทุน เปรียบเทียบในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจครับ
กองทุนไหนดีกว่ากัน เลือกกองทุนไหนดี แตกต่างกันอย่างไร เหมือนกันอย่างไร ไปหาคำตอบกันเลย!

jumbo jili

 1. นโยบายการลงทุน
  TMB50
  กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  JB25
  เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์
  จากข้อมูลนโยบาลลงทุน แสดงให้เห็นว่า TMB50 พยายามลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 จะถือหุ้นโดยประมาณ 50 ตัว ส่วน JB25 ลงทุนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกจะถือหุ้นโดยประมาณ 25 ตัว

สล็อต

 1. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
  จากข้อมูลกลยุทธ์นโยบายลงทุน แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ลงทุนแบบ Passive เหมือนกัน นี่คือการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
 2. รายละเอียดกองทุน
  จากข้อมูลรายละเอียดกองทุน แสดงให้เห็นว่า ประเภทกองทุน TMB50 เป็นประเภท SET 50 Index Fund ลงทุนในบริษัทที่หลากหลายทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็ก ส่วน JB25 ประเภท Equity Large Cap ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก ในด้านค่าใช้จ่ายกองทุนรวม JB25 สูงกว่า TMB50 เล็กน้อย

สล็อตออนไลน์

 1. หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
  จากข้อมูลชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ลงทุนหลักทรัพย์ที่เหมือนกันใน 5 อันดับแรก แต่สัดส่วนบริษัท JB25 สูงกว่า TMB50 เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก JB25 ถือหุ้นแค่เพียง 25 ตัวและเน้นลงทุนบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก
 2. ผลตอบแทนย้อนหลัง
  จากข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังรายปี แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ผลตอบแทนย้อนหลังรายปีใกล้เคียงกันแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป ดำเนินการลงทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 กองทุน
  จากข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 มีผลตอบแทนย้อนหลังใกล้เคียงกัน แต่ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 ปี TMB50 สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า JB25 ส่วนระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี JB25 สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า TMB50

jumboslot

 1. 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน
  จากข้อมูล 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%) แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ลงทุนใน 5 หมวดธุรกิจแรกใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันเพียงสัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเล็กน้อย
 2. ความเสี่ยง
  ลองมาดูจุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) และ Standard Deviation ก็ค้นพบว่า 2 กองนี้มีความใกล้เคียงกันมาก โดย JB25 นั้นจะมีค่าที่สูงกว่าประมาณ 1% เท่านั้น
  คำถาม เลือกลงทุนกองทุนอะไรระหว่าง TMB50 และ JB25
  คำตอบ จากข้อมูลข้างต้น TMB50 และ JB25 มีความใกล้เคียงกันมาก จุดหลักที่ต่างกันเห็นจะเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ และขนาดของบริษัทที่ JB25 จะเน้นบริษัทใหญ่ๆ ใน

slot

ขณะที่ TMB50 อาจมีบริษัทที่ใหญ่น้อยลงมาหน่อยอยู่ในพอร์ต นอกจากนี้ก็ดูเหมือนว่าองค์ประกอบหลายๆ อย่างจะมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง หรือนโยบายการลงทุน

ฉะนั้นแล้ว การเลือกลงทุนกองทุนอะไรนั้นขึ้นอยู่กับว่านักลงทุน เข้าใจ สนใจ ลำดับความสำคัญแต่ละประเด็นอย่างไร
กองทุนแบบไหนเหมาะสมสำหรับตัวของนักลงทุน นักลงทุนคือผู้เลือก สุดท้ายแล้ว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ
บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด

Recommended Articles