Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

เทคนิคซื้อ REITs ทางออกยุคดอกเบี้ยนิ่ง

สำหรับการลงทุน REITs สิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องห้ามพลาดเลยก็คือ เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในตอนนี้ ซึ่งดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มที่จะไม่ปรับตัวขึ้น เหมือนในช่วงก่อนหน้า

jumbo jili

โดยปกติแล้วค่าความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวขึ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดอกเบี้ยนโยบาย ยกตัวอย่าง ก็คือ หากดอกเบี้ยนโยบาย มีทิศทางปรับตัว “ขึ้น” ผลตอบแทนกองREITs ก็จะมีแนวโน้มในทิศทาง “ลง” แต่หากดอกเบี้ยนโยบาย มีทิศทางปรับตัว “ลง” ผลตอบแทนของกอง REITs ก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับตัว “ขึ้น”

ดังนั้นเมื่อกลับมาดูสภาวะการณ์ในปี 2562 ซึ่งจะพบได้ว่า ดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกไม่ได้มีทิศทางเป็นขาขึ้นนั้น ก็จะเป็นผลดีต่อการลงทุนในกอง REITs

สล็อต

อย่างไรก็ตามอาจไม่ใช่ REITs ทุกกองที่เป็นจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ในภาวะนี้ …

คำถามคือ “แล้วจะคัดเลือกกองทุนอย่างไร?”
TISCO Wealth Advisory มีความเห็นว่า นักลงทุนไม่ควรที่จะมองข้ามการวิเคราะห์รายละเอียดกองทุน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลตอบแทน ได้แก่

สล็อตออนไลน์

  1. นโยบาย/สินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
    การวิเคราะห์สินทรัพย์อสังหาฯที่ REITs ลงทุนนั้น เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา เพราะ REITs แต่ละกอง ต่างมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งประเด็นนี้เป็นหนึ่งในตัวแปรของการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ในบางประเทศ REITs บางกองทุนที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็น “ธุรกิจห้างสรรสินค้า” (หรือเรียกง่ายๆก็คือ กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้า) นั้น อาจมีอุปสรรคในการทำธุรกิจได้ หากการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) เข้ามามีบทบาทมาก หรือ ช่วงชิงตลาดจากประชาชนในประเทศนั้นๆได้สูง

jumboslot

จากประเด็นนี้เอง นักลงทุนจึงอาจเลี่ยงการลงทุน REITs ที่เน้นธุรกิจห้างสรรสินค้า ในบางประเทศที่น่าจะได้ผลกระทบในลักษณะนี้ไปก่อน และหันไปซื้อ REITs ที่มีนโยบายการลงทุนสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆแทน เช่น REITs ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ซึ่งสินทรัพย์ประเภทนี้ จะมีรายได้ประจำจากการเช่าพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นทำเลที่มีศักยภาพ (Prime Area) อยู่ในพื้นที่ธุรกิจ ที่สามารถปรับขึ้นราคาค่าเช่าได้ตลอด ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบเรื่องอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

  1. ประเทศที่ให้อัตราผลตอบแทนดี
    นอกจากต้องวิเคราะห์รายละเอียดด้านสินทรัพย์การลงทุนแล้ว นักลงทุนควรประเมินด้วยว่า อัตราผลตอบแทนของ REIT ในประเทศใดที่มีความน่าสนใจ และคุ้มค่ากับความเสี่ยงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

slot

โดยปัจจุบัน จะพบได้ว่า REITของประเทศในแถบ เอเชีย-แปซิฟิค เช่น ออสเตรเลีย-ฮ่องกง-สิงคโปร์ ให้ผลตอบแทนมากกว่า 4% (ที่มาข้อมูล : Bloomberg as of 31 March 2019) ซึ่งเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้น REITs ของประเทศเหล่านี้ ก็เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ควรจับตา

ทั้งหมดนี้ เป็นเทคนิคการเลือก REITs ที่นักลงทุนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกกองทุนยุคดอกเบี้ยนิ่ง
นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม

Recommended Articles