Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ถือว่าเป็นการลงทุนที่นักลงทุนหลายๆ ท่านให้ความสนใจนะค่ะ เพราะมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนที่สูง สามารถชนะเงินเฟ้อได้อย่างแน่นอน ด้วยมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีแต่เพิ่มขึ้นทุกวัน

รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

jumbo jili

 1. ซื้อ / กู้เงิน เพื่อเป็นเจ้าของ เช่น ที่ดินเปล่า บ้าน อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ฯลฯ
 2. ลงทุนเพื่อให้เช่า หรือ เพื่อเก็งกำไรมีทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 3. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผ่านตลาดเงิน/ตลาดทุนที่มีทั้งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และต่างประเทศ
 4. ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทอสังหริมทรัพย์

ซึ่งรูปแบบการลงทุนแต่ละแบบ ขึ้นอยู่กับ เงินลงทุนของนักลงทุนที่สามารถเป็นเจ้าของได้ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มี
มูลค่าสูง ก็ใช้เงินลงทุนสูง
และสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่อยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม

สล็อต

หรือ หุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนได้เช่นกัน เพราะใช้เงินลงทุนน้อย สภาพคล่องก็
จะมีมากกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง

ข้อจำกัดของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
-สภาพคล่องน้อย หากต้องการใช้เงินเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยาก ต้องใช้เวลา
-ภาระและค่าใช้จ่าย หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ปรับปรุง ค่าภาษีและค่าส่วนกลางที่ต้องชำระ

สล็อตออนไลน์

ปัจจัยที่ควรรู้ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 1. ทำเล ที่ตั้ง ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในการเลือกทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและงบประมาณของนักลงทุนเอง ข้อควรระวัง
  ควรตรวจสอบข้อมูลผังเมือง เขตพื้นที่สีต่างๆ โดยสามารถใช้เลขโฉนดที่ดินเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/เพื่อตรวจสอบว่า ที่ดิน พื้นที่ไหน สามารถปลูกสร้างอะไรได้บ้าง โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
 2. จังหวะและเวลาลงทุน วัฎจักรเศรษฐกิจที่เหมาะสม ควรลงทุนในช่วงแนวโน้มเศรษฐกิจกำลังอยู่ในระยะฟื้นตัว
 3. ราคาประเมิน และราคาตลาด ควรตรวจสอบว่าราคาประเมินสูงกว่า /ต่ำกว่าราคาตลาด
  หากราคาประเมินสูงกว่าราคาตลาด ควรซื้อและควรเทียบราคาจาก ทำเลใกล้เคียงด้ว
 4. การทำสัญญาซื้อขาย ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (กรณีลงทุนเก็งกำไรระยะสั้น)
  ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆสามารถตรวจสอบได้ที่ สำนักงานที่ดิน
 5. ลักษณะฮวงจุ้ยที่ไม่ดี เช่น ที่ดินอยู่ตรงทาง 3 แพร่ง ลักษณะรูปทรงที่ดิน ปากกว้างก้นแคบ เป็นต้น
  จะทำให้การซื้อขายในอนาคตเป็นไปได้ยาก หรือไม่มีคนซื้อ

jumboslot

และสุดท้ายที่จะพูดถึง..
“การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม”
ข้อดี
✔ ใช้เงินลงทุนน้อย
✔ มีผู้เชี่ยวชาญบริหารให้
✔ สามารถกระจายความเสี่ยงได้
✔ สภาพคล่องสูง ในการซื้อขาย
✔ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี
✔ ค่าธรรมเนียมไม่สูง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลอสังหาริมทรัพย์จริง
✔ กำไรในการขายไม่ต้องเสียภาษี
✔ มีทางเลือกที่หลากหลาย ทั้งลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

slot

ข้อจำกัด
✔ โอกาสที่ได้รับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผู้จัดการกองทุน
✔ มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย /บริหาร

สำหรับข้อมูลในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝาก ในวันนี้ คงพอเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะค่ะ ควรหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อความไม่ประมาทของนักลงทุน

Recommended Articles