Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

“ไม่มีเวลา” ก็ให้เงินทำงานผ่าน “กองทุนรวม”
กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดอุปสรรคหลายอย่าง จนทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

 • มีทุนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างดีพอ
 • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน
 • ไม่มีเวลามากพอที่จะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

jumbo jili

กองทุนรวม จึงเข้ามาช่วยลดข้อจำกัด

 • อยากซื้อหุ้นหลายตัว แต่มีงบจำกัด
 • ต้องการผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลพอร์ต
 • ไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวด้วยตนเอง
 • ไม่ค่อยมีเวลาติดตามการลงทุน

สล็อต

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
ที่สำคัญ…มีบาง บลจ. ปรับตัวให้เข้ากับยุคที่เปลี่ยนไป ขยับเพดานขั้นต่ำเงินที่ต้องใช้ลงทุนเหลือเพียงแค่ 1 บาท!!

การซื้อกองทุนที่กำหนดขั้นต่ำเพียง1 บาท นอกจากเราจะซื้อกองทุนด้วยยอดประจำแล้ว จึงยังสามารถนำเศษเงินที่เหลือติดในบัญชีเงินฝากมาซื้อกองทุนได้ ซึ่งตัวผมเองก็ทำประจำ ^^
บลจ. ไทยพาณิชย์ เจ้าแรก ๆ ที่นำร่องลดเงินขั้นต่ำในการซื้อกองทุนเหลือ 1 บาท

สล็อตออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมี บลจ. กสิกรไทย ที่ลดเงินลงทุนขั้นต่ำกองทุน K-SET50 เหลือ 1 บาท แต่เฉพาะลูกค่าที่ซื้อผ่านช่องทางดิจิทัล จากแอพพลิเคชั่น K-My Fundsdy กับบริการ K-Cyber Invest โดยเริ่มมาตั้งแต่ 25 ก.พ. 2562
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ก็มีกอลทุนไม่กำหนดขั้นต่ำเช่นกัน กับกองทุน LHTOPPICK
กองทุนรวมที่ใช้เงินบาทเดียวก็ซื้อได้ ที่ยกมาจาก 3 บลจ. เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำหรือชี้แนะใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ

jumboslot

หากใครเจอหรือเคยลงทุนในกองทุนอื่นที่กำหนดขั้นต่ำเพียง 1 บาท สามารถนำมาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับ ^^
อย่าลืม!! ดูค่าธรรมเนียมการซื้อขายด้วยนะครับ ถ้าไม่มีก็ยิ่งเป็นโอกาสของเรามากขึ้น แล้วค่อยไปลุ้น return อย่างเดียว
และขอย้ำว่าการลงทุนในกองทุนรวม “ไม่ใช่การฝากเงิน” จึงมีโอกาสทั้งได้กำไรและขาดทุน
เห็นกันแล้วนะครับว่าการขยับตัวของ บลจ. ตอบรับการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนอย่างเรา
ช่องทางลงทุนง่ายขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าลงมือทำหรือยัง

slot

คำเตือน

 • การลงทุนในหุ้นอาจมีความเสี่ยงและราคาที่ผันผวนตามภาวะตลาด
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวมิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน และผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลดังกล่าว
  ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและหาความเข้าใจ เพื่อประเมินโครงการ สิทธิที่ตนจะได้รับ

Recommended Articles