Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปสำหรับกองทุนประหยัดภาษีรูปแบบใหม่ที่มาแทน LTF ซึ่งจะหมดอายุสิ้นปีนี้

กองทุนใหม่มีชื่อเรียกสุดเท่ห์เป็นภาษาอังกฤษว่า Super Savings Fund ใช้ตัวย่อ SSF ชื่อภาษาไทยคือ กองทุนรวมเพื่อการออม

jumbo jili

SSF ลดความเหลื่อมล้ำของ LTF ได้ดี เพราะเอื้อประโยชน์ด้านภาษีกับผู้ที่มีรายได้ปานกลาง-น้อย ได้มากขึ้น ลองดูตัวอย่างจากตารางด้านล่าง

จะเห็นได้ว่า SSF ประหยัดภาษีให้กับผู้มีรายได้ปานกลางมากขึ้น จาก LTF เดิมที่ถูกมองว่าผู้มีรายได้สูงจะได้ประโยชน์มากกว่า

นั่นเท่ากับเป็นการกระตุ้นการออมให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานและต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมากขึ้น เพราะมีเงื่อนไขการถือครองถึง 10 ปี

สล็อต

นอกจากนี้การไม่จำกัดสินทรัพย์ลงทุน ทำให้ผู้ใช้สิทธิมีทางเลือกมากขึ้น เพราะแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน จากเดิมที่ต้องลงในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูง (แต่ผลตอบแทนก็สูงนะจ๊ะ)

ฟังจากปากของรุ่นใหญ่วงการกองทุนอย่าง “วศิน วณิชย์วรนันต์” นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ช่วยย้ำว่า

สล็อตออนไลน์

“การออมเพื่อการเกษียณของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำและโครงสร้างของประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

การออมที่เพียงพอและการหาผลตอบแทนจากการออมผ่านการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันการออมและการลงทุนอาจจะยังไม่มีประสิทธิผลที่เพียงพอและไม่ครอบคลุม

กองทุน SSF จะเข้ามาช่วยในการขยายฐานให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงการลงทุนในระยะยาว

jumboslot

อีกทั้งกองทุนยังมีความยืดหยุ่นในแง่การลงทุนได้หลากหลายประเภทสินทรัพย์กว่า LTF เดิมที่เน้นลงทุนเฉพาะในหุ้นเพียงอย่างเดียว”

โดยสรุปก็คือ SSF จัดว่าดี เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางมากขึ้น กระตุ้นการออมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน เหมือนกับชื่อกองทุนที่ใช้คำว่า “Super Savings Fund”

slot

สิ่งที่หลายฝ่ายกังวล…น่าจะเป็นเรื่องตลาดหุ้นไทยมากกว่า เพราะการไม่บังคับให้ต้องลงทุนในหุ้น จะทำให้เงินใหม่ไหลเข้าตลาดหุ้นน้อยลง

ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและหาความเข้าใจ เพื่อประเมินโครงการ สิทธิที่ตนจะได้รับ
ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles