Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

มือใหม่หัดลงทุนจำนวนหนึ่ง จะมุ่งเป้าไปที่การลงทุนกับหุ้นเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงและรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงมาก และค่อนข้างต้องการเวลาในการติดตามสถานการณ์และศึกษาตลาด เพื่อให้ลงทุนได้ถูกต้อง ในขณะที่นักลงทุนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นมือสมัครเล่น เช่นหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน และไม่พร้อมจะรับความเสี่ยงมากขนาดนั้น จะมองการลงทุนกับกองทุนรวม (Mutual Fund) แทน

jumbo jili

กองทุนรวม (Mutual Fund) คืออะไร
กองทุนรวม คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากคนจำนวนมาก โดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งผู้จัดการกองทุน แล้วนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุนนั้นมาลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นและนำผลกำไรที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนตามหน่วยลงทุนที่ถือไว้ กองทุนมีผลดำเนินงานอย่างไรสามารถดูได้จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน Net Asset Value (NAV) คำนวณจาก

กองทุนรวมมีทั้งแบบระยะสั้นคือมีอายุในการถือครองหน่วยลงทุนไม่ถึงปี ไปจนถึงกองทุนระยะยาวที่ถือกันได้เป็น 10 ปี ผลตอบแทนจากกองทุนรวมจะมาจาก 2 ทางเช่นเดียวกับหุ้น คือมาจาก การปันผลกองทุน (Dividend) และการขายหน่วยลงทุน (Capital Gain) ซึ่งผลตอบแทนของกองทุนรวมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนนั้นๆ กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการซื้อขายได้เป็น 2 แบบ คือ

สล็อต

กองทุนรวมแบบปิด
กองทุนที่เปิดขายเพียงครั้งเดียว ซึ่งผู้ซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนประเภทนี้ต้องถือไว้จนครบสัญญา จึงเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องน้อย หากมีการซื้อขายเกิดขึ้นก่อนหมดสัญญามีโอกาสที่จะไม่ได้กำไรเท่าที่ควร คนที่คิดจะลงทุนกับกองทุนประเภทนี้ จึงต้องมีเงินเย็นที่เย็นพอจะเก็บไว้เฉยๆ ในระยะยาว

กองทุนรวมแบบเปิด
กองทุนที่เปิดขายหน่วยลงทุนเรื่อยๆ สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการของ บลจ. ที่เป็นผู้จัดจำหน่าย จึงเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง ผู้ซื้อจะซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ โดยราคาขายจะขึ้นอยู่กับ NAV กองทุนรวมประเภทนี้ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำจึงเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวแล้วได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำ

สล็อตออนไลน์

กองทุนรวมมีข้อดีอะไรบ้าง
มีให้เลือกหลากหลายตามระยะเวลาในการลงทุน ประเภทความเสี่ยง ประเภทธุรกิจ เป็นการบริหารการลงทุน กระจายความเสี่ยงให้โดยผู้เชี่ยวชาญ โอกาสผิดพลาดจึงน้อยกว่าลงทุนด้วยตัวเอง

กองทุนรวมมีข้อเสียอะไรบ้าง
มีค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียม ซึ่งจะทำให้ได้ผลตอบแทนน้อยลง และไม่มีกองทุนรวมไหนที่ให้ผลตอบแทนดีตลอดไป ต้องหมั่นตรวจสอบว่ากองทุนที่เราถืออยู่ยังเป็นกองทุนที่ดีอยู่หรือไม่

jumboslot

กองทุนรวมที่ขายในประเทศไทยมี 8 ประเภท แบ่งตามระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับที่ 1 กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ คือกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี ของสถาบันต่างๆ มีความเสี่ยงต่ำมาก เพราะมักจะออกมาโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่นธนาคาร
ความเสี่ยงระดับที่ 2 กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ คือกองทุนของคนไทยที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้ามา แต่กองทุนมักมีการคำนวณเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้ไว้แล้ว
ความเสี่ยงระดับที่ 3 กองทุนรวมพันธบัตร คือกองทุนที่มีนโยบายในการลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจมักมีอายุการถือครองนานกว่า 1 ปี จึงมีความเสี่ยงจากอัตรเงินเฟ้อเพิ่มเข้ามา
ความเสี่ยงระดับที่ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ คือกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้เอกชน มีความเสี่ยงกับความขึ้นลงของกิจการที่กองทุนไปลงทุนอยู่

slot

ความเสี่ยงระดับที่ 5 กองทุนรวมผสม คือกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ร่วมกับตราสารทุน (หุ้น) ความเสี่ยงจะพิจารณาจากนโยบายการลงทุน
ความเสี่ยงระดับที่ 6 กองทุนรวมตราสารทุน คือกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น เนื่องจากหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมากจึงทำให้การลงทุนในตราสารทุนมีความเสี่ยงมากตามไปด้วย กองทุนประเภทนี้รวมไปถึงกองทุน LTF / RMF / ด้วย
ความเสี่ยงระดับที่ 7 กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ คือกองทุนรวมที่มีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่นธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ความเสี่ยงของกองทุนประเภทนี้คือธุรกิจในกลุ่มเดียวกันจะมีทิศทางในการเติบโตขึ้นลงคล้ายกัน ซึ่งหมายความว่าโอกาสจะกำไรทั้งหมดมีมากเท่ากับขาดทุนทั้งหมด
ความเสี่ยงระดับที่ 8 กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก คือกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์พื้นฐานที่ไม่ใช่หุ้นหรือกองทุนและมีโครงสร้างการลงทุนที่ซับซ้อน เช่นทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงแปรผันกับผลตอบแทนเสมอ ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็น้อย แต่ถ้าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็มีโอกาสสูงตามไปด้วย สำหรับคนทั่วไป การลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 1 – 2 ถือเป็นการลงทุนระยะสั้นที่ปลอดภัยและผลตอบแทนค่อนข้างดี แต่ถ้าต้องการเงินทุนในระยะยาวกว่านั้น โดยได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่นประมาณ 5 ปีขึ้นไป ก็อาจมองการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นได้ แต่ถ้ายังไม่เชี่ยวชาญมาก ไม่ควรลงทุนที่เกินกว่ากองทุนรวมที่ระดับความเสี่ยงที่มากกว่า 5 – 6 เพราะกองทุนรวมในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่านั้นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ที่มากขึ้นตามไปด้วย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

Recommended Articles