Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

หากพูดถึงการลงทุนกองทุนรวม ถึงแม้หลายคนจะเข้าใจและสามารถเลือกกองทุนเพื่อลงทุนได้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรในการตัดสินใจกับการเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวม

jumbo jili

“ความเสี่ยง ผลงานในอดีต นโยบายการลงทุน ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน ชื่อเสียงผู้ออกกองทุน (บลจ.) รวมถึงข้อมูลสำคัญในหนังสือชี้ชวน” ข้อมูลเหล่านี้คือ สิ่งที่นักลงทุนต้องศึกษา ทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม

และเพื่อความสบายใจในการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้กองทุนรวมเป็นแหล่งเก็บออมสำหรับวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ควรดูข้อมูลอื่นๆ ประกอบ หนึ่ง

สล็อต

ในนั้นคือ กองทุนที่ได้ “ดาว” จากการจัดอันดับมอร์นิ่งสตาร์ สถาบันการจัดอันดับกองทุนรวม

มอร์นิ่งสตาร์ จะจัดอันดับกองทุนด้วยการให้คะแนน โดยกองทุนที่ดีที่สุดจะได้ 5 ดาว รองลงมาได้ 4 ดาว แล้วลดหลั่นลงไป 3 ดาว 2 ดาว และ 1 ดาวตามลำดับ ซึ่งความหมายกองทุนที่ได้ 5 ดาว หมายถึง มีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม มีความเสี่ยงต่ำที่สุด

สล็อตออนไลน์

คุณสมบัติของกองทุนแต่ละกองจะถูกนำมาจัดอันดับเพื่อหา “ดาว” โดยต้องเปิดซื้อขายมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป จากนั้นจะนำผลตอบแทนและความเสี่ยงมาพิจารณา หากกองทุนไหนมีความเสี่ยงหรือผันผวนสูงจะโดนตัดคะแนนมากกว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงหรือผันผวนต่ำ

จากนั้นมอร์นิ่งสตาร์จะนำกองทุนรวมที่เป็นประเภทเดียวกันหรือนโยบายการลงทุนเหมือนกันมาเปรียบเทียบผลตอบแทนเพื่อจัดอันดับ โดยจัดทําใน 3 ช่วงอายุกอง คือ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ด้วยการให้น้ำหนักกับความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว

jumboslot

ปัจจุบันมีกองทุนให้เลือกซื้อหลายพันกอง มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย อาจทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจ ศึกษาหาข้อมูล ที่สำคัญข้อมูลมีการกระจัดกระจาย จึงมีความลำบากในการเปรียบเทียบ และเฟ้นหากองทุนที่สร้างผลงานและตรงใจที่สุด

เมื่อเป็นเช่นนี้ หากใช้ “ดาว” มาเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาประกอบอาจทำให้เพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ดังนั้น กองทุนไหนที่สร้างผลตอบแทนเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าลงทุนแล้วสบายใจ หรือแสดงว่าผู้จัดการกองทุนมีฝีมือในการบริหารกองทุน

slot

กองทุนรวมที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างน่าประทับทุกๆ ปี และดีต่อเนื่องสม่ำเสมอ 10 ปีหรือมากกว่านั้น ถึงแม้ผลงานในอดีตจะไม่การันตีอนาคต แต่อย่างน้อยการผ่านร้อนผ่านหนาวมาและยังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ย่อมทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ที่กำลังตัดสินใจลงทุน
ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles