Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจเพราะช่วยสร้างผลตอบแทน ทำให้เงินเก็บของเรางอกเงยมากขึ้น หลายคนมักคิดว่า การลงทุนในกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอย่างเข้าใจและลงทุนอย่างถูกวิธีก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ค่ะ

jumbo jili

กระจายความเสี่ยง

โลกของการลงทุนในปัจจุบันมีสินทรัพย์มากมายให้เราได้เลือกลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก พันธบัตร หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือทองคำ ทำให้ตัดสินใจได้ยากว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์หรือกองทุนประเภทไหนดี ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียวทำให้เราไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ เช่น หากเรานำเงินทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนทองคำเพราะคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็อาจทำให้พบกับภาวะขาดทุนได้

สล็อต

แต่ถ้าเรามีการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือตราสารหนี้เพิ่มเติมจากการลงทุนในกองทุนทองคำเพียงอย่างเดียวก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่เป็นบวก เพราะราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภทจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน เช่น ในช่วงที่สินทรัพย์หนึ่งราคาลดลง ราคาของอีกสินทรัพย์หนึ่งก็มีโอกาสปรับขึ้นได้ค่ะ

ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

สล็อตออนไลน์

การลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนนอกจากจะเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนที่ดีแล้ว ยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกด้วย โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้น หรือทองคำซึ่งราคามีความผันผวนสูง การลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนจะช่วยกระจายเงินลงทุนของเรา ทำให้ได้ราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน และถือเป็นการเฉลี่ยต้นทุนเพราะการจับจังหวะลงทุนโดยคาดหวังว่าจะสามารถลงทุนแล้วได้ต้นทุนต่ำที่สุดนั้นทำได้ยากค่ะ หากใครสนใจลงทุนในกองทุนรวมเป็นประจำทุกเดือนก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่สมัครใช้บริการลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ค่ะ

ติดตามสถานการณ์

jumboslot

สภาวะการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจขยายตัว อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น หรือการเมือง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการลงทุน ดังนั้น นักลงทุนที่ดีควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที เช่น เมื่อสถานการณ์การเมืองของไทยคลี่คลายลง ส่งผลให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยมีทิศทางสดใสขึ้น ก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย ในทางกลับกัน หากเกิดความไม่สงบทางการเมืองขึ้น การขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมหุ้นไทยก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ค่ะ

slot

จะเห็นได้ว่า การลงทุนในกองทุนรวมถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ประกอบการเลือกกองทุนด้วย เช่น เป้าหมายทางการเงิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง รวมถึงสภาพคล่องที่ต้องการ การลงทุนต้องมีความรู้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อผลประโยนช์ของนักลงทุนเอง

Recommended Articles