Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

กองทุน ONE-GECOM
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE Global e-commerce fund)
ระดับความเสี่ยง 6

กลยุทธ์การลงทุน
กองทุน ONE-GECOM เป็นกองทุนที่มีโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศและ/หรือกองทุนรวม ETF ที่ทำธุรกิจหรือได้ประโยชน์จากธุรกิจ e-commerce โดยมีกองทุนหลักคือ Amplify Online Retail ETF เช่น Alibaba, Amazon 70% และที่เหลือคือการคัดหุ้นรายตัว 30%

jumbo jili

จุดเด่นของกองทุน
สิ่งที่ทำให้ ONE-GECOM โดดเด่นมากกว่ากองทุนอื่น เห็นจะเป็นเรื่องของรูปแบบการลงทุนที่ให้น้ำหนักไปทาง e-commerce เป็นหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจปัจจุบันมีแนวโน้มจะเป็นบริการซื้อขายออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้มูลค่าของกองทุนตัวนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

นอกเหนือจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับการปรับตัวของตลาดในช่วง Covid-19 ทั้งก่อนและหลัง บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ e-commerce และกองทุนที่ลงทุนใน e-commerce จะมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการปรับตัวสู่โลกออนไลน์ ทำให้กองทุน ONE-GECOM เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่น่าจับตามองสำหรับยุคสมัยที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการซื้อขาย

สล็อต

Tips: Exchange Traded Fund (ETF) คือ กองทุนที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สามารถซื้อขายในราคา Real-Time ไม่จำเป็นต้องรอสิ้นวันเหมือนกองทุนธรรมดา

กองทุน TGHDIGI
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
ระดับความเสี่ยง 7

กลยุทธ์การลงทุน
กองทุน TGHDIGI เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity ซึ่งมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก

สล็อตออนไลน์

จุดเด่นของกองทุน
TGHDIGI เป็นกองทุนนวัตกรรมทางการแพทย์อันดับต้นๆ ของไทยที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมาก และมีแนวโน้มในเชิงบวกจากการดำเนินงานของหุ้นกลุ่ม Digital Health ที่เพิ่มสูงขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้ง Covid-19 การรักษาโรคทั่วไปจนถึงเรื่องของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ TGHDIGI มีความสามารถในการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

กองทุน ONE-UGG-RA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
ระดับความเสี่ยง 6

jumboslot

กลยุทธ์การลงทุน
กองทุน ONE-UGG-RA คือ กองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund ให้ความสำคัญกับการคัดสรรหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีความมั่นคง โดยเฉพาะหุ้นในบริษัทนวัตกรรมที่ต้องการปฏิรูปอุตสาหกรรมดั้งเดิม

จุดเด่นของกองทุน
การลงทุนในกองทุนคุณภาพอย่าง Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถือเป็นจุดเด่นอย่างมากเพราะกองทุนนี้จะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตแข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าจะใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต อย่างหุ้นของ Tesla และ Tencent รวมถึงการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเพื่อความมั่นคงในระยะยาว

slot

อีกทั้งทาง ONE-UGG-RA ยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยยืดหยุ่นตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อทำให้ค่าเงินที่ผันผวนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนมากเกินไปอีกด้วย
สรุป
สำหรับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในปี 2020 และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนในระยะยาว จะสังเกตได้ว่าเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นเป็นหลัก และยังมีกองทุนอีกไม่น้อยที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles