Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

ถึงแม้ข้อกำหนดของการลงทุนใน LTF จะเป็นการนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าลงทุนในหุ้น ซึ่งฟังดูแล้ว การลงทุนในหุ้นยังเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับหลายคน แต่หากพิจารณาให้ดีแล้ว การลงทุนใน LTF กลับไม่ได้มีความเสี่ยงสูงมากอย่างที่หลายคนกังวล เนื่องจาก

jumbo jili

1.กองทุน LTF มักจะลงทุนในหุ้นใหญ่ ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนเป็นกิจการที่มั่นคง มีผลประกอบการดี และมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ เราสามารถดูรายชื่อหุ้นที่กองทุนมีการลงทุนได้จากหนังสือชี้ชวนการลงทุนครับ

2.กองทุน LTF มีการกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อหุ้นหลายตัว ในบางกองทุนมีการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม หรือบางกองทุนลงทุนในดัชนี SET ที่เสมือนกับการซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีในตลาด นอกจากนี้ ยังมีกองทุน LTF ที่แบ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร ซึ่งยิ่งเป็นการลดความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนลงไปอีก

สล็อต

3.มีการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่การติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้น ข่าวที่มีผลกระทบ และซื้อขายหุ้นเข้ากองทุนตามความเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4.การถือครองหุ้นระยะเวลานานมักจะสร้างผลกำไรให้นักลงทุน ด้วยข้อกำหนด ทำให้ผู้ลงทุนต้องถือครองกองทุน LTF ไม่ต่ำกว่า 5 ปีปฏิทิน ซึ่งนอกจากกำไร/ขาดทุนที่เราจะได้รับจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนในวันที่ขายกับราคาซื้อหน่วยลงทุนแล้ว เรายังได้รับเงินภาษีคืนจากการลดหย่อนค่าซื้อ LTF ในปีที่ลงทุน รวมทั้งเงินปันผล

สล็อตออนไลน์

ในระหว่างปีอีกด้วย หากกองทุนที่เราซื้อมีนโยบายจ่ายปันผล
เห็นไหมครับว่า ด้วยลักษณะดังกล่าวของ LTF ทำให้การลงทุนไม่ได้มีความเสี่ยงสูงอย่างที่คิด นอกจากนี้ ตัวเราเองยังมี

วิธีที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุน LTF ลงได้อีกโดย
1.เลือกซื้อกองทุนที่มีความน่าเชื่อถือ และดูแลโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถ โดยดูได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลังของแต่ละกองทุนในเว็บไซต์ ทั้งนี้ “ผลการ

jumboslot

ดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต” นะครับ
2.เลือกซื้อกองทุนที่มีนโยบายที่น่าสนใจ มีการลงทุนในหุ้น และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตต่อไปในอนาคต
3.ซื้อเฉลี่ยทั้งปี (Dollar Cost Average) เพราะกองทุนที่ลงทุนในหุ้นย่อมมีราคาขึ้นลงตามราคาหุ้น จึงเป็นการยากที่จะคาดการณ์ได้ว่า เมื่อไหร่เราจึงจะซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาที่ถูกที่สุด ดังนั้น เราอาจแบ่งซื้อ LTF เดือนละครั้ง หรือไตรมาสละครั้ง เพื่อลดความผันผวนของราคาครับ

slot

4.ซื้อ LTF หลายกองทุน เพราะแต่ละกองทุนมีนโยบายไม่เหมือนกัน และดูแลด้วยผู้จัดการกองทุนที่ต่างกัน การซื้อ LTF หลายกองทุนจึงนับได้ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงจากนโยบายการลงทุน รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยครับ
เมื่อรู้จัก LTF มากขึ้น รวมทั้งวิธีกระจายความเสี่ยงในการลงทุน LTF แล้ว หวังว่า เพื่อน ๆ คงสบายใจขึ้นกับการตัดสินใจซื้อ LTF ในครั้งต่อไปแล้วนะครับ
ลงทุนกองทุน,กองทุนรวม,ประเภทกองทุน,

Recommended Articles