Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

รู้จักกับกองทุนอสังหาฯ
กองทุนอสังหาฯ ก็มีการทำงานคล้ายคลึงกับกองทุนอื่นก็คือการรวมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบการขายหน่วยลงทุน แล้วนำเงินลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของค่าเช่าผลตอบแทนนี้จะถูกนำไปแบ่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผล
ประเภทของกองทุนอสังหาฯ

jumbo jili

กองทุนอสังหาฯ จะถูกแบ่งใหญ่ๆ ออกเป็นสองประเภทตามกรรมสิทธิ์การลงทุนครับ คือกองทุนประเภท Leasehold และกองทุนประเภท Freehold
กองทุนอสังหาฯ Leasehold คือกองทุนที่ลงทุนในสัญญาเช่า หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า “เซ้ง” ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการเช่าระยะยาวในระยะเวลา 20-30 ปีขึ้นไป
กองทุนอสังหาฯ Freehold คือกองทุนที่ดำเนินการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่เรียกว่า “ขายขาด” โดยมีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ นั้นๆ ก่อนจะดำเนินการปล่อยเช่า หรือดำเนินการจัดสรรพื้นที่ ตามแต่มืออาชีพผู้ดำเนินการลงทุนจะวางแผนเอาไว้
ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาฯ ทั้งสองประเภทจะมาในรูปแบบเงินปันผลจากกำไรของอสังหาริมทรัพย์ และ NAV (ทรัพย์สินโดยรวม) กองทุนอสังหาฯ จะเหมาะกับการลงทุนระยะยาว เพราะโดยรวมแล้วการลงทุนต้องใช้เวลาในการเติบโต ผู้ที่รับมือความผันผวนได้สูงหรือต้องการลงทุนระยะสั้นอาจต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมระดับหนึ่งก่อนทำการลงทุน

สล็อต

จะเลือกกองทุนอสังหาฯ อย่างไร
ในเมื่อกองทุนอสังหานั้นน่าสนใจ แล้วกองทุนไหนที่ดีที่สุด? คำถามนี้น่าจะเป็นคำถามพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจในกองทุนอสังหาฯ ดังนั้นเรามาดูปัจจัยหลัก 4 อย่างที่ส่งผลต่อการเลือกกองทุนอสังหาฯ กันครับ

ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากในปัจจุบัน กองทุนอสังหาฯ ที่มีการลงทุนในเขตใกล้รถไฟฟ้าหรือพื้นที่ที่มีการเติบโต กำลังซื้อสูง อาจได้กำไรจากค่าเช่ามากกว่ากองทุนอสังหาฯ ที่ลงทุนแต่ในพื้นที่วงนอก รวมไปถึงรูปแบบการหารายได้จากพื้นที่ๆ มีอยู่ก็ส่งผลเช่นกัน

สล็อตออนไลน์

อัตราส่วนผู้เช่า ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภท Freehold หรือ Leasehold ในส่วนอัตราส่วนของผู้เช่านั้นก็มีความสำคัญ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุนสามารถจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน ราคาเหมาะสมให้คนเข้ามาอยู่หรือไม่ ถ้าเปอร์เซนต์ผู้เช่าน้อย โอกาสที่จะเติบโต ณ เวลานั้นก็ยิ่งน้อยตาม
เงินปันผล กองทุนอสังหาฯ จะแตกต่างกับกองทุนอื่นๆ ในประเด็นนี้ เพราะต้องการ “เงินปันผลสม่ำเสมอ” มากกว่าเงินปันผลก้อนใหญ่เป็นพักๆ ยิ่งเงินสม่ำเสมอนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่ากองทุนมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
สภาพคล่อง คือความสามารถในการซื้อ ขาย หรือการสับเปลี่ยนกองในการลงทุน ยิ่งสภาพคล่องสูงยิ่งสามารถขายสินทรัพย์ได้ในเวลาที่ต้องการ โดยกองทุนอสังหาฯ ส่วนใหญ่มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากเน้นด้านการเติบโตตามระยะเวลาการลงทุนมากกว่า จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง

jumboslot

ธุรกิจที่ลงทุน คือลักษณะของสินทรัพย์ที่ทางกองทุนอสังหาฯ ไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกองทุนต่างประเทศหรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่ทางกองทุนอาจลงทุนร่วมควบคู่กับอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนั้นทางผู้ลงทุนสามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน สอบถามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนจนถึงการค้นหาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของกองทุนนั้นๆ ครับ
ลดความเสี่ยงด้วยกองทุนอสังหาฯ
แน่นอนว่าเศรษฐกิจก็มีขึ้นมีลงตามกลไกของตลาดและการลงทุน ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงทั้งตลาดทุนและตลาดเงินนั้น ในพอร์ตการลงทุนของเราควรมีสินทรัพย์หลายประเภทตามความเหมาะสมเพื่อลดความผันผวนในการลงทุนและยังเป็นทางเลือกให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ

slot

โดยอาจกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมากกว่าหุ้น เช่น การลงทุนในอสังหาฯ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน

สรุป
กองทุนอสังหาฯ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนและรับความเสี่ยงได้สูง นอกจากจะเอาชนะเงินเฟ้อได้แล้ว ยังมีโอกาสทำกำไรได้อย่างมากอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมหรือปรึกษาเพื่อเชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนนั้นๆ
นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม

Recommended Articles