Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

เพื่อน ๆ ที่ทำงานประจำมักมีข้อจำกัดด้านเวลา เนื่องจากต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวันให้กับงาน ดังนั้น หนึ่งในวิธีการสร้างความมั่งคั่งของคนที่ทำงานประจำ คือ การสร้างผลประโยชน์จากเงินออม หรือการใช้ให้เงินทำงานนั่นเอง โดยอาจเน้นการลงทุนที่ใช้เวลาในการดูแลไม่มาก แต่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่พึงพอใจ วันนี้ ผมขอนำขั้นตอนการวางแผนและรูปแบบการลงทุนมานำเสนอครับ

jumbo jili

สำรวจความสามารถในการลงทุน
ก่อนจะลงทุน เราต้องตรวจดูสภาพคล่องของกระเป๋าเงินของเราก่อนครับ ว่ามีเงินที่จะนำไปลงทุนได้จำนวนเท่าไหร่ รวมถึงการประมาณการณ์ว่าเราจะแบ่งเงินในแต่ละเดือนมาลงทุนได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยเงินลงทุน คือ เงินออมส่วนที่เหลือจากเงินสำรองไว้สำหรับการใช้จ่ายฉุกเฉิน ซึ่งควรเตรียมไว้อย่างน้อยเท่ากับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน เราควรเก็บเงินสำรองส่วนนี้แยกเอาไว้ต่างหากครับ เพื่อสร้างสภาพคล่องในกรณีถูกสั่งเลิกจ้างกะทันหัน หรืออาจมีเหตุฉุกเฉินในครอบครัว เงินส่วนนี้สามารถนำไปพักไว้ในแหล่งพักเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง เช่น บัญชีออมทรัพย์ หรือกองทุนรวมพันธบัตรครับ (ตรวจสุขภาพทางการเงิน ฉบับนักลงทุนสไตล์มนุษย์เงินเดือน)

สล็อต

เลือกรูปแบบการลงทุน
ผมขอแนะนำรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเพื่อน ๆ พนักงานประจำ ดังนี้ครับ

การลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี
พนักงานประจำอย่างเราต้องไม่พลาดการลงทุนดังต่อไปนี้ครับ เพราะนอกจากการนำเงินลงทุนในแต่ละปีไปหักภาษีได้แล้ว ยังเป็นการสร้างมูลค่าให้เงินลงทุนอีกด้วยครับ
ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ผลประโยชน์ = เงินลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อหน่วยลงทุน + ส่วนสมทบจากนายจ้าง + มูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของกองทุน)
ลงทุนในกองทุนรวม LTF (ผลประโยชน์ = เงินลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อหน่วยลงทุน + มูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของกองทุน)

สล็อตออนไลน์

ลงทุนในกองทุนรวม RMF (ผลประโยชน์ = เงินลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อหน่วยลงทุน + มูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของกองทุน)
ประกันชีวิต (ผลประโยชน์ = เงินลดหย่อนภาษีจากการชำระค่าเบี้ยประกันในแต่ละปี + เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา)
การลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการลงทุนในระยะยาว อย่างเร็วที่สุด คือ การลงทุนใน LTF ซึ่งมีช่วงเวลาในการลงทุนอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีปฏิทิน ดังนั้นก่อนลงทุนทุกครั้งอย่าลืมคำนึงถึงสภาพคล่องตลอดระยะเวลาของการลงทุนด้วยนะครับ
นอกจากนี้ หากเรายังมีเงินเหลือที่สามารถนำไปลงทุนได้อีก เราก็ยังมีการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ครับ

ตั้งเป้าหมายการลงทุน
ในการเลือกวิธีการลงทุนนั้น เราควรเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายการออมของเรา เช่น บางคนต้องการการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากออมทรัพย์

jumboslot

ที่ 0.5% หรือบางคนต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณ 2.5-4% ทั้งนี้ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนบวกกับความชอบและสไตล์การลงทุน จะทำให้เราเลือกรูปแบบการลงทุนได้อย่างเหมาะสมครับ การลงทุนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น
เงินฝากประจำ หนึ่งในช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนประมาณ 1-2.5 % ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการฝาก
กองทุนรวม เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดมากนัก ผลตอบแทนและความเสี่ยงมีหลายระดับขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ลงทุน
หุ้น สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเวลาติดตามข่าวสารการลงทุน ชอบวิเคราะห์ มีความรู้ในการเลือกซื้อหุ้น รวมถึงรู้จังหวะในการซื้อขาย
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดิน ผ่อนคอนโดเพื่อให้เช่า ซึ่งการลงทุนเหล่านี้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ ต้องมีความรู้ในเรื่องทำเลและระดับราคา

slot

วางแผนการลงทุน
ในกรณีการลงทุนในกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็น LTF, RMF กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น หรือแม้แต่การซื้อหุ้น เราอาจใช้วิธี Dollar Cost Averaging (DCA) เพื่อกระจายความเสี่ยงในด้านการผันผวนของราคา รวมถึงการสร้างวินัยในการลงทุน โดยกำหนดจำนวนเงินลงทุนที่แน่นอนในแต่ละเดือน เช่น ซื้อหน่วยลงทุนโดยตัดบัญชีทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท เพื่อซื้อกองทุน LTF, เดือนละ 1,000 บาท ลงทุนใน RMF, เดือนละ 1,000 บาท สำหรับการซื้อกองทุนรวมหุ้น เป็นต้น
แผนการลงทุนที่ดีควรสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตการลงทุน ถึงแม้ว่าแผนการลงทุนหนึ่ง ๆ อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่อาจจะเหมาะกับพนักงานประจำอย่างเรามากกว่า หากการลงทุนนั้นมีมืออาชีพคอยดูแล ติดตามผลประโยชน์แทนเรา ทั้งนี้ เมื่อใช้เงินให้ทำงานกันแล้ว ก็อย่าลืมบอกตัวเองให้ตั้งใจทำงาน เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพด้วยนะครับ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

Recommended Articles