Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

“อย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว” สำหรับการลงทุนคือควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสม หรือการจัดพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่ลงทุนให้ดีนั่นเอง ซึ่งนอกจากจะกระจายตามผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่างกันได้แล้ว อีกทางเลือกหนึ่งคือ การกระจายการลงทุนไปตามประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ

ทำไมกองทุนรวมน่าสนใจ
กองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตัวเอง ที่มีการกระจายความเสี่ยงในตัวด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ตัวในหนึ่งกอง มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คอยดูแลการลงทุนให้ตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับมนุษย์ทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาด รวมถึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนดีพอ

jumbo jili

ผู้ลงทุนที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์หลายๆ ตัว การจะไปลงทุนด้วยตัวเองบางครั้งก็ต้องลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมที่รวมเงินจากคนหลายๆ คนมาช่วยกันลงทุนจึงเป็นอีกทางออก ที่สามารถเริ่มต้นด้วยเงินแค่หลักพันบาท
กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือลงทุนเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีผู้คอยดูแลทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน โดยแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามที่แต่ละกองทุนกำหนด แถมยังมีสำนักงาน ก.ล.ต. คอยกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ทำให้มั่นใจไปได้อีกระดับหนึ่ง

ในประเทศไทยกองทุนรวม มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนทั้ง หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการหักลดหย่อนภาษีก็มีกองทุน SSF RMF ที่เป็นเครื่องมือไว้ลงทุนและบวกด้วยสิทธิทางภาษี ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายไม่แตกต่างกันคือการรวบรวมเงินจากคนเล็กคนน้อยหลายๆ คน มาร่วมกันลงทุนตามนโยบายที่แต่ละกองทุนกำหนดไว้

สล็อต

สำหรับกองทุนในประเทศไทย ก.ล.ต. แบ่งกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนไว้ เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนรวมเพื่อการออม SSF และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

บลจ.ที่จัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะออกกองทุนประเภทต่างๆ ข้างต้น โดยให้ผู้จัดการกองทุนดูแลจัดสรรการลงทุนตามนโยบายที่กำหนดขึ้นมา

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ คือ เราทำความรู้จักสินทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ เพราะส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ภายในประเทศ การหาข้อมูลต่างๆ ทำได้ง่ายและสะดวก

สล็อตออนไลน์

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) สามารถแบ่งได้เป็นแบบที่ บลจ. บริหารกองทุนด้วยตัวเองโดยนำเงินไปลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสินค้าทางการเงินในต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รูปแบบที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่น กองทุนรวมที่ไปลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ

อีกประเภท คือ บลจ.ไทย ไปซื้อกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีให้เลือกทั้งที่ไปลงทุนในกองทุนกองเดียวเลย (Feeder Fund) โดยมีผู้จัดการกองทุนชาวต่างชาติคอยดูแลแบบเดียวกับผู้จัดการกองทุนของบลจ. ดูแลการลงทุนของกองทุนที่จัดตั้งในประเทศ และกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) ที่นำเงินไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจจะมีนโยบายการลงทุนคล้ายหรือต่างกันก็ได้ เช่น กองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจเลือกซื้อกองทุนหุ้นของประเทศ A และ ประเทศ B โดยบลจ. ไทยเป็นผู้กำหนดสัดส่วนและเลือกกองทุนที่จะไปลงทุน

jumboslot

กระจายไข่ในตะกร้าอย่างไรดี?
สิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศคือ เราจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนกองทุนรวมในประเทศที่ซื้อขายเป็นเงินบาทอยู่แล้ว ซึ่งในบางกองจะมีการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และทำให้เงินของเราสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องไปเปิดพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเอง และมีโอกาสได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะไม่มีในประเทศไทย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต

หากไปดูผลตอบแทนกองทุนรวมเมื่อปีที่ผ่านมา กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศให้ผลตอบแทนอยู่อันดับต้นๆ สำหรับผู้ที่เคยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ก็น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกบอลแบรนด์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า เราสามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนได้ด้วยการแบ่งสัดส่วนการลงทุนไปในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ยิ่งในช่วงที่ตลาดในประเทศลดความร้อนแรงลงแบบนี้

slot

เพราะการเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและภูมิภาคไม่เท่ากัน การมองหาโอกาสการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น กระจายความเสี่ยง จัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองด้วยการลงทุนไปตามภูมิภาคต่างๆ หรือประเทศที่น่าสนใจ เป็นการเลือกวางไข่ไว้ในตะกร้านอกประเทศ เพิ่มเติมจากแม่ไก่กองทุนในประเทศที่อยู่อีกตะกร้าหนึ่ง

โดยสัดส่วนการถือครองกองทุนรวมในและต่างประเทศ ก็ขึ้นกับสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคและประเทศทั่วโลก หรือจะเลือกลงทุนกับกองทุนที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลกก็มีให้เลือกลงทุนเช่นกัน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับบลจ. หรือที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อขอคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ บทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด

Recommended Articles