Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

เราจะพาคุณไปรู้จักประเภทกองทุนรวมด้วยวิธีที่อ้างอิงตำรา “โหราศาสตร์” ผ่านอุปนิสัยของวันเกิดแต่ละวัน มาเป็นตัวช่วยให้คุณเลือกกองทุนที่ใช่ ให้เหมาะกับสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของคุณ !!

ทุกคนจะสามารถจับสไตล์การลงทุนของตัวเองหรือคัดเลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับตัวเองได้โดยเฉพาะกับนักลงทุนมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในตลาดทุนมากนัก จึงอาจสร้างความลังเลที่จะตัดสินใจ ซึ่งฟังดูอาจจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่น่าอายหากจะไปคุยกับคนในวงสนทนา แต่ตรงกันข้าม นั่นเพราะแม้แต่ในนักลงทุนที่มี
ประสบการณ์มากพอสมควร ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเช่นกัน ในการที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ใดสักหนึ่งอย่างโดยไม่คิดหน้าคิดหลังหรือให้เข้ากับสไตล์ของตัวเอง”

ในครั้งนี้ เราจึงจะพาคุณไปรู้จักประเภทกองทุนรวมผ่านวิธีที่อ้างอิงตำรา “โหราศาสตร์” มาเป็นตัวช่วยให้คุณเลือกกองทุนที่ใช่ ให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนผ่านอุปนิสัยของวันเกิดแต่ละวันนั่นเอง

jumbo jili

เริ่มจากคนที่เกิด “วันจันทร์” เจ้าชะตาจะมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนโยน อ่อนไหวง่าย ขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือคนแต่ในทางกลับกันก็จะเป็นคนที่คิดมากและขี้กังวล ดังนั้นควรเลือกวิธีออมก่อนใช้
“กองทุนรวมที่เหมาะสมหรือเข้าได้กับอุปนิสัยจะเป็น ‘กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)’
ที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งสินทรัพย์ประเภทนี้จะมีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนด้านราคาต่ำ จึงค่อนข้างเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์ที่อาจจะขี้กังวลและคิดมากกับความผันผวนด้านราคาของสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี”

คนเกิด “วันอังคาร” เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยขยันขันแข็ง ขยันหมั่นเพียร อดทน มีความพยายามสูง ตัดสินใจฉับไว รักความก้าวหน้า เชื่อมั่นในตัวเอง ชอบความท้าทาย เหมาะแก่การลงทุนเพื่อต่อยอดเงินออม
“กองทุนรวมที่เหมาะกับอุปนิสัยเช่นนี้ ได้แก่ ‘กองทุนรวมตราสารทุน(Equity Fund)’ หรือจะให้พูดเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ‘กองทุนรวมหุ้น’ นั่นเอง เป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในหุ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน เน้นการเติบโตของเงินในระยะยาว แต่ต้องแลกมาด้วยความผันผวนของราคาที่สูงในระยะสั้นเช่นเดียวกัน จึงทำให้เป็นกองทุนรวมที่เข้ากับคนเกิดวันอังคารได้เป็นอย่างดี”

สล็อต

คนเกิด “วันพุธ” เจ้าชะตาจะมีลักษณะนิสัยที่ช่างคิดและมีความรอบรู้สูง มีความสามารถหลายๆ ด้านทำให้เป็น
นักวางแผน มีความรอบคอบสูงกว่าคนอื่น ๆ รูปแบบการลงทุนจึงจะเป็นการจัดสรรหรือแบ่งเงินลงทุนให้มีความหลากหลาย
“กองทุนที่เข้ากับคนเกิดวันพุธ ได้แก่ ‘กองทุนรวมผสม (Mixed Fund/Allocation Fund)’ ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนทั้งในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ถือเป็น ‘จุดเด่น’ ของกองทุนประเภทนี้ เหมาะสมกับคนที่มีความรอบคอบหรือมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์

การลงทุนในตลาดทุนเป็นอย่างดี”
คนเกิด “วันพฤหัสบดี” เจ้าชะตามีลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่เข้มงวด มีระบบระเบียบทุกตารางนิ้ว เป็นคนรักสงบ มองโลกในแง่ดี แต่ก็ฟังเหตุฟังผลก่อนเสมอ ซึ่งลักษณะนิสัยนี้ก็จะสะท้อนไปถึงการใช้เงินและการลงทุนที่จะต้องมีเหตุผลด้วยนั่นเอง

สล็อตออนไลน์

“กองทุนที่จะตอบโจทย์ลักษณะนิสัยหรือเข้ากันได้ดีกับคนเกิดวันพฤหัส ได้แก่ ‘กองทุนตราสารหนี้ (BondFund/Fixed Income Fund)’ ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาค

รัฐและเอกชนมากกว่า 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุนมากกว่า 3 เดือน ขึ้นมา เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก ในขณะที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาไม่มากนัก จึงเหมาะสมกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นอย่างดี”

ส่วนคนที่เกิด “วันศุกร์” เจ้าชะตาจะเป็นคนรักอิสระ ทำให้ลักษณะนิสัยนั้นร่าเริง สดใส มีชีวิตชีวา ชื่นชอบ
การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งด้วยลักษณะเหล่านี้จึงทำให้เป็นคนขยันทำงานสร้างรายได้มาสนับสนุนในการใช้ชีวิต เรียกว่าขยันหาขยันใช้
“สำหรับกองทุนที่เหมาะสมกับคนเกิดวันศุกร์จะเป็น ‘กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PropertyFund/REIT/Infrastructure Fund)’ ที่จะนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

jumboslot

หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีกระแสรายได้จากค่าเช่าที่ดีสม่ำเสมอ นำมาจ่ายเป็น ‘เงินปันผล’ คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอให้ในระยะยาวจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ นั่นเองจึงถือเป็นกองทุนที่เข้ากับลักษณะคนเกิดวันศุกร์ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับคนที่เกิด “วันเสาร์”เจ้าชะตาจะเป็นคนช่างเลือก เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ทำให้มีความเข้าใจเรื่องที่ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งชนิดรู้ลึกรู้จริงเพื่อเลือกสรรสิ่งที่ดีแก่ตนเอง เป็นคนที่อดทนได้เพื่อเป้าหมาย
“กองทุนที่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์ ได้แก่ ‘กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)’ ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเช่น กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มแบงก์ หรือกลุ่มพลังงาน เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงกว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไปเพราะมีการลงทุนกระจุกตัวเพียงแค่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งจึงทำให้ระดับความเสี่ยงสูงซึ่ง ผู้ลงทุนจะต้องมีความเข้าใจพอสมควร แต่จากลักษณะนิสัยของคนเกิดเสาร์ที่อาจจะช่างเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเอง ก็เป็นสไตล์

slot

การลงทุนที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี”
สุดท้าย… คนเกิด “วันอาทิตย์” เจ้าชะตามีความเป็นผู้นำ เป็นคนคิดการใหญ่ชอบแสวงหาความก้าวหน้า
มีความมุ่งมั่น และกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสีย ทำให้ลักษณะนิสัยการเงินและการลงทุนจะเป็นในรูปแบบจ่ายให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์
“กองทุนที่เหมาะกับคนเกิดวันอาทิตย์ ได้แก่ ‘กองทุนรวมทางเลือก (Alternative Fund)’ ที่ไปลงทุนใน ทองคำ หรือน้ำมัน ที่เป็นอีกทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่าด้วยเช่นกัน”
แต่ทั้งนี้ การลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ย่อมไม่ใช่แค่เรื่อง ‘ดวง’ หรือ ‘โหราศาสตร์’ ที่จะสามารถเลือกลงทุนโดยใช้แค่ “วันเกิด” เท่านั้น แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการลงทุน ซึ่งบทความนี้ เป็นเพียงการแนะนำให้รู้จักประเภทของกองทุนผ่านการเล่าเรื่องด้วยอุปนิสัยของคนเท่านั้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผู้ลงทุนควรเลือกกองทุนให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคลด้วย

“การมองการลงทุนในรูปแบบของ ‘การจัดพอร์ตการลงทุน’ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของคุณได้ดีที่สุด โดยใช้กองทุนแต่ละประเภทมาผสมผสานกันเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทน เพื่อตอบโจทย์
เป้าหมายการลงทุนได้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปตามเป้าหมายการลงทุนนั่นเอง”

“การลงทุนในกองทุนรวมตามสไตล์นิสัยวันเกิดของแต่ละคน ‘7 วัน 7 สไตล์การลงทุน’ นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ชี้ให้เห็นซึ่ง ‘จุดเด่น’ ของกองทุนแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไปเป็นสำคัญ ไม่ว่าคุณจะ “เกิดในวันใด” ก็ตาม ก็สามารถนำกองทุนของแต่ละวันมาผสมผสานเป็น “พอร์ตการลงทุน” ที่เหมาะสมกับความสามารถในการ
รับความเสี่ยงและตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของตัวคุณได้เช่นเดียวกัน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

Recommended Articles