Phone

+123-456-7890

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

“ทำไมเพื่อนบางคนใช้จ่ายเงินทองได้อย่างอิสระกว่าเรา
ทั้งที่อายุก็ใกล้กัน ทำงานเงินเดือนก็ใกล้เคียงกัน”

นั่นก็เพราะเค้าเข้าใจว่า การสร้างความมั่งคั่งและรายได้ไม่ได้มาจากการ ใช้แรงทำงานเท่านั้น ทุกคนสามารถสร้างรายได้ด้วยแนวทางอื่นๆ เช่น การนำเงินไปลงทุน หรือพูดง่ายๆ ว่า ให้เงินทำงานแทนเรา เพื่อสร้าง รายได้ที่เรียกว่า Passive Income เช่น เงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุน ในกองทุนรวม

jumbo jili

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือ จะมีมืออาชีพอย่างผู้จัดการกองทุนคอยบริหารเงินลงทุนของเราให้งอกเงย ไม่ว่าจะมี เงินน้อยเงินมากก็ลงทุนได้ โดยจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ตามนโยบาย การลงทุนที่กองทุนกำหนดไว้

เมื่อกองทุนรวมเติบโตและได้รับผลกำไร ก็จะนำเงินนั้นมาปันผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน นี่แหละคือรายได้เสริมจาก เงินลงทุนโดยที่เราไม่ต้องลงแรงทำงานให้เหนื่อยเลย และเมื่อสะสมหน่วยลงทุนได้จำนวนมาก ก็จะทำให้มีรายได้ประจำจาก การลงทุนหรือ Passive Income เพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณหรือในวันที่หยุดทำงานได้

สล็อต

เริ่มวางแผนสร้างความมั่งคั่งด้วยกองทุนรวมตั้งแต่วันนี้ ด้วย
“4 ขั้นตอน สร้าง Passive Income จากกองทุนรวมปันผล”
ดังนี้

1กำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนเงินปันผล
เช่น เป้าหมายคือ ต้องการมีเงินปันผลเดือนละ 10,000 บาทหรือปีละ 120,000 บาท และคิดว่าการลงทุนในกองทุนรวมจะได้ผลตอบแทนเป็น เงินปันผลคิดเป็น 6% ต่อปี ดังนั้น เราก็ต้องมีเงินลงทุนเป็นเงินต้นอย่างน้อย 2,000,000 บาท ขึ้นไป จึงจะได้รับเงินปันผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือถ้าต้องการ เงินปันผลต่อเดือนมากขึ้นก็ต้องเพิ่มเงินต้นให้มากขึ้น หรือเลือกลงทุนในกองทุนรวม ที่คาดหวังว่าจะให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าลืมประเมินระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองด้วย

สล็อตออนไลน์

2วางแผนออมเงินและต่อยอดลงทุน
เพื่อสะสมเงินลงทุนเป็นเงินต้นที่สามารถสร้างเงินปันผล ให้เราได้ตามเป้าหมาย เช่น ต้องการเงินต้นจำนวน 2,000,000 บาท วางแผนการออมให้ได้เดือนละ 5,000 – 10,000 บาท และทยอยลงทุนในกองทุนรวม ตามเป้าหมาย สำหรับคนที่มีความพร้อมและเริ่มออม ก่อนก็จะสามารถต่อยอดการลงทุนไปถึงจำนวนเงิน เป้าหมายได้เร็วกว่า

3เลือกกองทุนรวมที่มีผลการดำเนินงานดี
และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
เช่น กองทุนรวมหุ้นปันผล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (LTF) แบบมีเงินปันผล ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีเพิ่มเติมอีกด้วย

jumboslot

4สร้างวินัยในการลงทุนอยู่เสมอ
ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนเงินลงทุนให้มากขึ้น ตามรายได้ของเราที่เพิ่มขึ้น เช่น ในทุกปีกำหนดให้เพิ่มเงินลงทุน อย่างน้อย 10% ต่อเดือน หรือกำหนดให้เพิ่มเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทต่อเดือน เพียงแค่นี้ก็จะสามารถต่อยอดการลงทุนให้ ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น และท้ายที่สุดแล้วก็จะยิ่งได้รับ เงินปันผลมากขึ้นจากจำนวนเงินต้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ตัวอย่าง : เป้าหมายคือ สะสมเงินต้นเป็นมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นปันผล 2,000,000 บาท เพื่อจะได้รับเงินปันผล เดือนละ 10,000 บาท

แผนออมเงิน : ในที่นี้ขอยกตัวอย่างแผนการออมเงิน 3 วิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับฐานะการเงินของเรา

slot

วิธีที่ 1 ออมเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท จะใช้ระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน
วิธีที่ 2 เริ่มต้นออมเดือนละ 5,000 บาท และเพิ่มเงินลงทุนอย่างน้อย 10% ต่อเดือนทุกปี จะใช้ระยะเวลา 11 ปี 4 เดือน
วิธีที่ 3 เริ่มต้นออมเดือนละ 5,000 บาท และลงทุนเพิ่มเดือนละ 2,000 บาททุกปี จะใช้ระยะเวลา 8 ปี 11 เดือน

จะเห็นว่าคนที่ออมเงินอย่างสม่ำเสมอและมีการเพิ่มเงินลงทุนทุกปี จะไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า ซึ่งหากเราพอใจในเงินปันผล ที่จะได้รับเดือนละ 10,000 บาทแล้ว ก็เลือกได้ว่าจะลงทุนต่อในกองทุนรวมนั้นๆ ให้ได้เงินต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือปล่อยให้ เงินลงทุนที่มีเติบโตและสร้างรายได้ประจำให้เราต่อไป ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

Recommended Articles