Phone

+123-456-7890

Email

mail@domain.com

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

  • killer223 Post(s)

Read Our Recent Articles

Show your customers that you know what you are doing by writing helpful articles related to your business. You can display your recent blog posts here. To modify this section, go to Appearance > Customize > Front Page Settings > Blog Section.

killer

แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021

แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021 หาลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-UGG-ASSF) กลยุทธ์การลงทุนลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกผ่านกองทุนต่างประเทศ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) Class B ประเภทสะสมมูลค่าโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV jumbo …

killer

เลือกกองทุนอะไรดี รู้คำตอบง่ายๆ ใน 5 นาที

หลักการนั้นคือหนึ่งในคำสอนของซุนวู “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” นั่นเองรู้เรา : รู้จักตัวเอง มีปัจจัย 4 อย่างรู้เขา : รู้จักสิ่งที่เราจะลงทุน มีปัจจัย 3 อย่างมารู้จักกับการเลือกกองทุนแบบ 4 รู้เรา 3 รู้เขา ตามหลักพิชัยสงครามกันเลยครับรู้เรา : รู้จักตัวเอง jumbo jili รู้เป้าหมายการลงทุนชัดเจนคุณเคยมีความฝันมั้ย?? อยากเที่ยวต่างประเทศ อยากมีล้านแรก อยากมีบ้าน อยากมีรถ …

killer

ทำไม “กองทุนรวม” จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน

เปิดข้อดีของการเลือก “กองทุนรวม” จุดเริ่มต้นความมั่งคั่งของนักลงทุนมือใหม่ใครๆก็อยากมีเงินเก็บ และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว แต่ปัญหาหนึ่งที่ใครต่อใครต่างประสบเช่นเดียวกันนั่นคือการไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอย่างไรดี โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นทำงาน นักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในการลงทุนมากนัก ในบทความนี้ เราขอเสนอการลงทุนใน “กองทุนรวม” ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการริเริ่มลงทุน ทั้งนี้เพราะในภาพรวมแต่ละกองทุนจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้ แถมการเริ่มต้นยังใช้เงินเริ่มต้นไม่มากนัก ซึ่งจากนี้ไปเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุใดมันถึงเป็นเช่นนั้น jumbo jili ทำไมต้องกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ควรต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การลงทุนในกองทุน คือการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปกระจายลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่ได้ตกลงเอาไว้ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนเราตามนโยบายของกองทุนที่เราเลือกตามความเสี่ยงที่ตัวเองสามารถรับได้ ซึ่งกองทุนแต่ละกองจะได้ผลตอบแทนแตกต่างกันไปตามความเสี่ยง ประเภทกองทุน และสถานการณ์ตลาด โดยมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนตั้งแต่ 2-12% …